DA neem Middelburg waterprobleme na LUR

Die DA neem kennis van die mense se goeiende frustrasies rakende verskeie water probleme in die area van Middelburg en Cradock asook die area se munisipale besturder, ds. Alfred Fatyela, se onoortuigende uitlatings in die media dat inwoners niks het om oor bekommerd te wees nie.

Die munisipale bestuurder se uitlatings is tipies dié van ANC lede se negatiewe houding teenoor die belastingbetalers en die DA sal dit glad nie duld nie.

As kiesafdelingsleier van die area, kan ek die inwoners die versekering gee dat die plaaslike DA-raadslede op Cradock en Middelburg die verouderende waterinfrastruktuur en lekkasies telkmaal onder die raad en amptenary se aandag gebring het.

Ek is ook bewus dat die plaaslike DA-lede tesame met die DA distriksraadslede van die Chris Hani distriksraad verskeie mosies en vrae ingedien het aan die ANC-beheerde rade om antwoorde te verskaf rakende die swak waterbestuurstegnieke asook die verhoogde watertariewe wat die distriksraad wil afdwing op die inwoners.

Ek het ook kontak gemaak met verskeie gemeenskapsorganisasies rakende ‘n samewerkingstrategie om meer druk te plaas op die plaaslike en distriksrade om hulle prosesse te hersien rakende waterbeheer, bestuur en diensleweringsaspekte.

Ek sal ook met die agbare Fikile Xasa, LUR vir Plaaslike Regering gesprek voer rakende die inwoners se goeiende bekommernisse.

KOBUS BOTHA, LW

KIESAFDELINGSLEIER