Gewelddadige optrede nie die oplossing: Die Burger

Toestande in skole in die Baai se noordelike gebiede is al baie jare ’n bekommernis vir ons almal. Maar vandalisme, vernietiging van eiendom, plundery en om motors met klippe te gooi, is nie die regte aksies om die onderwyser-tekorte op te los nie.

Ek woon self hier, maar gewelddadige optrede kan nie gesteun word nie, veral nie in ’n gemeenskap waar die veiligheid in skole teen bendes en misdadigers ’n daaglikse kwelling is nie.

Die DA het herhaaldelik voorstelle aan die departement van onderwys gemaak.

Ek glo dat die volgende voorstelle sal help om die situasie in die noordelike gebiede asook ander Afrikaansmediumskole in die provinsie te verbeter:

Oorweeg die heraanstelling van bereidwillige afgetrede en voormalige onderwysers met die toepaslike kwalifikasies vir ’n vaste termyn in die poste wat tans vakant is.

Die departement moet ’n omvattende lys van alle vakante poste in die noordelike gebiede saamstel en so wyd moontlik adverteer. Klem moet geplaas word op die Wes-Kaap, die Noord-Kaap en die Vrystaat waar etlike kandidate met die regte kwalifikasies sonder poste is.

Onderwysers wat bande met die Baai het, maar tans elders in die land skoolhou, moet toegelaat word om vir ’n vasgestelde tydperk oorgeplaas te word na skole hier.

Versoek Afrikaanssprekende onderwysers wat vakke buiten Afrikaans in Xhosa- of Engelsmedium skole gee, om aan te bied om na skole in die noordelike gebiede oorgeplaas te word.

Edmund van Vuuren, LPW

Skadu-LUR vir Onderwys

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *